FUI A LA PELOTA
1
6
DOSTOSJAD
Santiago Capriata  
Martin Eula   
Agustin Iuele   
Diego Banegas   
Hernan Mendez    
Martin Mendez   
Denis Mirabete  
Lucas Oviedo   
Juan Martin Uranga